Thu. Jun 20th, 2024

Uncategorised

1 min read

Imam al-Nawawi menukilkan pendapat para ulama yang menjelaskan sebab-sebab didahulukan seorang ibu dengan kata mereka: "Sebab didahulukan seorang ibu (dalam...

1 min read

Matlamat PenaWan yang termaktub di dalam perlembagaannya adalah: Menjadi platform bagi membangunkan dan membina takungan penulis-penulis. Memberi peluang kepada ahli...